191cc-a-title.jpg (14761 bytes)


 

191cc-a0101.jpg (15536 bytes)「 復 活 節 係 紀 念 耶 穌 復 活 , 希 望 市 民 都 有 耶 穌 愛 人 的 精 神 , 買 飛 去 睇 呢 套 音 樂 劇 。 」 李 家 仁 醫 生 說 : 「 香 港 有 好 多 人 需 要 幫 助 , 今 次 音 樂 刻 砼 收 入 , 扣 除 場 地 開 支 後 , 餘 款 會 捐 予 蘋 果 基 金 , 幫 助 有 需 要 的 人 。 」

李 家 仁 所 說 的 音

176cc-a01.gif (33238 bytes)


 

孩子意見擇善從之

176cc-a02.gif (1191 bytes)

在 育 兒 過 程 中 , 我 盡 量 尊 重 孩 子 意 見 , 但 卻 難 為 了 自 己 , 應 如 何 取 捨 ?

176cc-a03.gif (1025 bytes)

孩 子 從 三 歲 開 始 , 已 強 烈 渴 望 表 達 自 己 的 意 思 , 是 反 抗 期 的 反 應 之 一 , 父 母 尊 重 其 意 見 , 雖 然 能 減 低 孩 子 的 挫 敗 感 , 但 卻 不 能 一 味 妥 協 。

173cc-a01.gif (31427 bytes)

 

學 校 是 社 會 縮 影 , 小 朋 友 在 校 內 究 竟 是 小 霸 王 還 是 小 可 憐 ? 父 母 可 以 從 何 得 知 呢 ? 只 要 大 家 完 成 以 下 問 卷 , 再 比 對 所 得 分 數 , 就 可 以 得 出 一 個 大 概 。

180-cca-hl.gif (15918 bytes)


 

 

我 們 的 日 常 生 活 都 與 數 學 息 息 相 關 , 所 以 讓 孩 子 自 少 培 養 學 習 數 學 的 興 趣 , 一 方 面 能 增 加 他 們 對 數 學 的 認 識 , 另 方 面 又 能 加 強 其 獨 立 的 思 考 能 力 和 判 斷 力 , 對 孩 子 將 來 的 發 展 有 很 大 幫 助 。

以 下 幼 稚 園 的 玩 具 及 自 製

第 9 頁,共 10 頁

尋找兒童資訊

KidsNo1.com 正在使用cookies
來改善用戶體驗和網站服務。要關閉此訊息,請選"同意"我們的Cookie政策及繼續使用站內功能。